groeien in verbinding

is begonnen als centrum voor tantra en intimiteit.
Deze onderwerpen staan nog steeds centraal, maar zijn sterker dan voorheen ingebed in algemene spiritualiteit en bewustwording - los van elk dogma.
De nadruk ligt op workshops, in Nederland in groepen; op het Canarische eiland La Palma privé en/of samen met jouw partner.

Tantra bevrijdt jou van dát,
wat jou beperkt te zijn wie jij echt bent


In alles wat ik doe, nodig ik jou uit daarin...
• nieuwe ervaringen op te doen en te onderzoeken waar jouw eigen grenzen liggen
• je eigen waarheid te ontdekken
• je gewoontes en overtuigingen te onderzoeken
• steeds meer te leven in vrijheid
• te groeien in verbinding, verbonden met jezelf, met je partner, en uiteindelijk met alles en iedereen om je heen


Onder de noemer heilige &helendeseksualiteit werk ik (Michael Polling) op La Palma in intensieve sessies van één of twee weken ook aan liefdevolle seksuele bewustwording en het helen van levensenergie-beperkende problemen in het bekkengebied.
Tantra bevrijdt

In mijn workshops, privé of in groepsverband, nodig ik jou uit je los te maken van het moeten en blij te zijn met wat het NU je te bieden heeft. Alles mag er zijn. Niet alleen je kracht, je overgave en je lach, maar ook je tranen, je verlegenheid, je weerstand en ja, zelfs je tegenzin.
De basis van tantra is je levensenergie, een energie die ook de bron is van je creativiteit en seksualiteit. Middels massage, meditaties, stromingsoefeningen en tantrische rituelen, laten we deze energie stromen. Het gaat om overgave en zijn, ontspannen voelen wat er is, (aan)raken en je laten (aan)raken, je wezen trots durven tonen: aan jouzelf en aan de ander.
In mijn workshops wil ik jou graag een verdieping bieden in de beleving van je lichamelijke intimiteit en je helpen een stap te zetten in de richting van tantrische spiritualiteit.

Wat kun je van mij verwachten?
Ik heb geen therapeutische achtergrond. Ik richt mij daarom op mensen die hun belangrijkste blokkades reeds zijn tegengekomen en hebben opgelost.
Ik nodig jou uit om in mijn workshops nieuwe ervaringen op te doen. En om de belemmeringen, die je daarbij tegenkomt, te onderzoeken. Hoewel je herhaaldelijk zal worden uitgedaagd je grenzen te verkennen, zullen jouw grenzen altijd worden gerespecteerd.
Of het nou een tantraworkshop (kort of lang, voor beginners of gevorderden, alleen of met anderen) betreft, mijn doel is om jou jouw eigen mogelijkheden en grenzen te laten ervaren. Voor deelname aan deze workshops is het fijn als je geen problemen hebt met bloot.

Mannelijke en vrouwelijke energie
Tantra is een volgens sommige bronnen meer dan 7000 jaar oude spirituele weg, ontstaan in India, van waaruit ze zich verspreidde over een groot deel van Azië. Belangrijke eigenschappen uit tantra zijn ook terug te vinden in het oude Egypte, en in diverse westerse, oosterse en (Latiijns)Amerikaanse sjamanistische stromingen.
Tantra leert ons voorbij te gaan aan onze ego, en daarbij onze mannelijke en vrouwelijke energie te transformeren naar levensenergie (ook wel prana of chi of ki genoemd).
Tantra gaat uit van leven in het nu, onthechting, meditatie, zijn met wat is..., en dat alles zonder te (be- of ver)oordelen.
Tantra betrekt hier het hele lichaam bij en ontkent niet het verlangen van het lichaam en veroordeelt niet de lust. Tantra nodigt je uit het verlangen en de lust te observeren - zonder het te worden.
Tantra is subtiel, zuiver, puur, zonder verwachtingen, zonder doel… Uren bij of in elkaar zijn zonder iets te moeten, iets te willen… Alleen zijn en voelen, ervaren wat er is - niet wat er zou kunnen zijn.
Het je verbinden met de ander vanuit je diepste zelf, het één worden en energetisch samensmelten. In overgave, en voorbijgaand aan jezelf... in liefde en acceptatie.
Dat is voor mij tantra.

tantra heeft niets van doen met dogma's, geloven, regels, autoriteit
tantra leert je alles zelf uit te zoeken en te ervaren
tantra is een manier van zijn,
van zien, van ervaren
een levenshouding
tantra bevrijdt


Tantra streeft de samensmelting na van het mannelijke (Shiva) met het vrouwelijke (Shakti). Alleen zo word je heel en bereik je balans.
Seks zonder verbinding is als een relatie zonder liefde. Tantra kan dat veranderen. Van groot belang in tantra is de verbinding tussen de partners. Oefeningen en meditaties wekken je levensenergie op, met als doel die energie door heel je lichaam te laten stromen.
Het uiteindelijke doel van tantra is die energie zodanig door jouw eigen én jullie beider lichamen te laten stromen dat je ego geen rol meer speelt en je samen een vorm van samensmelting bereikt.Tantra en spiritualiteit zijn daarom ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het woord tantra is afkomstig uit het Sanskriet en betekent zoveel als weven. Tantra beschouwt het heelal als een weefsel waarin alles zich bevindt en zich met elkaar vermengt. En waarin alles invloed heeft op alles. (Dat is niets nieuws voor wie 'What the Bleep' heeft gezien, alleen zijn de tantra-leringen heel wat ouder.)
Je kunt ook aan de wortel 'tan' (rekken, uitstrekken) het achtervoegsel 'tra' (dat een middel of een werktuig aanduidt) toevoegen. Dan zie je dat tantra letterlijk een middel tot verruiming van het gewone bewustzijnsveld is, met het doel toegang te krijgen tot het bovenbewuste, de wortel van het wezen en het ontvangststation van onbekende vermogens die tantra wil opwekken en gebruiken.

Je kunt veel lezen over tantra, maar uiteindelijk moet je het gewoon doen en ervaren. Tantra ziet het leven als één grote meditatie waarin je je bewust bent van alles om je heen en waarin al jouw zintuigen -zien, ruiken, horen, proeven, voelen- jou van de nodige informatie voorzien.

Tantra betekent ook: pendel, (weefsel)structuur, voortduring, opeenvolging, voortgaand proces, systeem, theorie, (handeling of onderneming die uitgaat van een) mystieke of magische leerstelling.
Mijn tantramassages

Ik geef twee verschillende tantramassages: de Kashmirische (gebaseerd op de Saivistische Kasmiri traditie) en de Kum-Nye (afkomstig uit de Tibetaans Boeddhistische 'Kum-nye' school). In beide gaat het over overgave. De eerste is héél zacht, de tweede kan (afhankelijk van wat ik als 'nodig' binnenkrijg) redelijk hard zijn.

Wat is een tantrische Kum-nye massage?
In een tantrische massage volgens de Tibetaans Boeddhistische 'Kum-nye' school gaat het om het opwekken en vervolgens samenbrengen van jouw vrouwelijke en mannelijke energie. Het samensmelten van deze energieën transformeert naar levensenergie, die ook wel prana, qi of chi wordt genoemd.
In tegenstelling tot wat de media je willen doen geloven, heeft een echte tantrische massage niets van doen met seks. In mijn Kum-nye-massage gaat het uitsluitend om het vullen van jouw hele lichaam met stromende levensenergie.

Wat gebeurt er tijdens een tantramassage?
Na een inleidend gesprek, waarin jij vertelt over jouw verwachtingen en ik (Michael) over wat ik ga doen, begint de eigenlijke sessie, waarvan de massage deel uitmaakt. Een sessie begint doorgaans met een gezamenlijke (geleide) meditatie en tantra-yoga. Bij de tantra-yoga zet ik je in yogahoudingen om jouw lichaam voor te bereiden op de massage.
De eigenlijke massage begint met een stevige rugmassage om de mannelijke energie te verbinden met de vrouwelijke energie. Daarna zal ik jouw lichaam stimuleren om de balans, het energetisch systeem en je alertheid te activeren. Ik zal continu energie opwekken en die over je lichaam verspreiden.
Zo ontspannend als de Kashmirische massage is, zo weinig ontspannend is de Kum-nye-massage. In de laatste word je gestimuleerd alert te blijven, zodat de prana optimaal kan stromen.

Wat kan een massage jou geven?
• Blokkades

Prana heeft de kwaliteit door alle structuren te stromen. Psychische, emotionele en fysieke blokkades worden doorstroomd, getransformeerd en afgevoerd. Dit kan bewust worden beleefd, maar wordt meestal onbewust ondergaan. Als masseur voel ik aan waar de prana gewenst is en stuur deze gericht.

• Aanraken
Iedere mens heeft de behoefte aangeraakt te worden. Een baby sterft als dit niet gebeurt. In de massage is de intimiteit groot en word je, wanneer er overgave is, diep in je kern aangeraakt.

• Overgave
In onze westerse maatschappij zitten we meestal in ons hoofd. We willen alles onder controle houden. Als we echter alles vastzetten in patronen en structuren, stoppen we met daadwerkelijk leven. Willen we het leven -geluk, liefde en balans- ten volle ervaren, dienen we te leren ons er aan over te geven.
In mijn massage nodig ik jou uit steeds verder in je overgave te komen, je over te geven aan wat er is op dat moment.

Voelen
De massage gaat over voelen. Het is een oefening om uit het denken en in jouw lijf te komen. Daarom is de massage zonder woorden en zonder kijken. Met jouw volledige aandacht gericht op wat jouw lichaam beleeft.

• Sensationele verrijking
Het is fijn -maar soms ook eng- om jezelf over te geven en intens te doorvoelen wat je lichaam jou te bieden heeft. Je geeft in zekere zin de controle uit handen, maar bepaalt ondertussen precies jouw grenzen - grenzen, die ik altijd zal respecteren, zelfs als ik je uitdaag die grenzen te verleggen. Word je gewaar van sensaties die verder gaan dan je bekend waren. Laat je verrassen door nieuwe sensaties. Je kan altijd meer ontdekken.

• Verbinding
In de massage verbind ik mij met jou door me te openen en me te geven. Ik ben er op dat moment totaal voor jou. Wanneer jij je ook volledig overgeeft, kan er een energetische (geen lichamelijke!) versmelting plaatsvinden; er zit niets meer tussen jou en mij. Het ego speelt geen rol meer. Wat blijft, is 'universele liefde'.
Na de massage wordt de verbinding weer verbroken. Door deze vorm van massage leer je wat het is om te verbinden en weer los te laten: hechten en onthechten. Het verschil tussen binden en verbinden is dat je de ander niet bezit: het nieuwe 'ont-moeten'.

• Heling
Ik ont-moet jou vanuit liefde en respect voor jouw universeel menszijn. Het gevoel te ervaren totaal geaccepteerd te worden als mens, met alles wat je bent en hebt, zonder oordeel, is een groot cadeau voor jezelf. En heeft een helende werking.

• Revitaliserend
Na het bovenstaande kan je je voorstellen dat je energiek en vitaal uit de massage komt. Je sprankelt en kunt het leven weer ten volle aan.

Iets voor jou?
Een tantramassage is voor iedereen die een extra dosis energie nodig heeft, of (diep) aangeraakt wenst te worden.
Daarnaast is deze massage ook bedoeld voor mensen die last hebben van problemen op het gebied van seksualiteit en intimiteit - of dat nou komt door trauma's (seksueel geweld, incest, verkrachting), ziekte, zwangerschap of langdurige rouwverwerking.
In een massage word je uitgedaagd je eigen lijf weer te ontdekken en te beleven. Ook is een tantramassage geschikt om je ingeslapen en/of niet eerder of onvoldoende ontluikte seksualiteit (opnieuw) te doorvoelen.
Wie ben ik?

Michael Polling is de nieuwe naam van Kees Polling.
"Hieronder schrijf ik dat rond 2000 mijn leven radicaal veranderde. Die verandering werd bestendigd en verhevigd in 2008 toen er een nieuwe liefde in mijn leven kwam. Op de één of andere manier paste de naam 'Kees' daarna steeds minder bij mij. Kees stond voor wie ik was. Maar wie ben ik nu? Eind 2012 werd mij in een reading naar de betekenis van mijn naam gevraagd. 'Kees' was oud. Waarom niet de naam 'Michael' suggereerde iemand van gene zijde, die later mijn gids zou worden. Vanaf het moment, een paar weken later, dat elke cel van mij 'ja' zei, noem ik mijzelf Michael. Omdat deze nieuwe naam beter weergeeft waar ik nu ben en wat ik op dit moment in het leven wil neerzetten.
Op het Canarische eiland La Palma, waar ik sinds eind 2012 'woon', heet ik Miguel. Dat is de Spaanse vertaling van Michael. Miguel is niet toevallig een Colombiaanse neef, een kunstschilder die in 1995 door geweld om het leven kwam, en iemand die mij altijd zeer na aan het hart heeft gestaan."
Maar dat is vooruitlopen op de feiten. De oude Kees is van huis uit (muziek)journalist. Sinds het nieuwe millennium richt ik mij steeds nadrukkelijker op meer spirituele zaken – vooral tantra en bewustwording.
Na in 2000 begonnen te zijn met reiki, mag ik mij sinds 2005 reikimaster noemen. Los gekomen van de even beperkende als heling bevorderend symbolen die Reiki gebruikt, baseer ik mijn helingsessies nu op de universele liefdesenergie.
Mijn eerste, aanvankelijk voorzichtige, stappen in tantra zette ik eveneens in 2000. Daarna volgden tantraworkshops bij diverse centra, waaronder enkele jaartrainingen.
In 2006 startte ik een opleiding tot tantriki, volgens de Tibetaans Boeddhistische Kum-nye-leer. Vanaf 2008 combineerde ik deze opleiding met de 'Advanced tantra teachers-training The Fragrance Of The Lotus', gegeven door de Amerikaanse Dawn Cartwright, leerlinge van Margo Anand.
Na lange tijd meditaties uit 'The Book of Secrets' (de visie van Osho (de vroegere Baghwan) op eeuwenoude meditaties, bekend als de 'Vigyan Bhairav Tantra') te hebben ervaren, verbleef ik eind 2008 twee weken in Pune, India. Daar bezocht ik de Osho International Meditation Resort, beleefde Osho meditations, en verdiepte ik mij verder in de leer van Osho.
Geïnspireerd door David Brown (van het Britse ICASA, een instituut voor 'surrogate partnership'), bij wie ik eind 2012 een masterclass volgde, richt ik mij op La Palma nu met heilige & helende seksualiteit op het op weg helpen van vrouwen die ernstige problemen hebben met beleving van seksualiteit en met de verbinding tussen hart en geslacht. Daarnaast geef ik er retraites. Ik ben nog regelmatig in Nederland voor activiteiten voor Groeien in Verbinding.

"Mijn leven bestaat uit twee delen. Het eerste, onbewuste deel, gericht op het 'fijne', ligt achter me. In het tweede deel, gericht op bewustwording en waarachtige liefde, bevind ik me nu.
De breuk voltrok zch in het jaar 2000. Aanleiding was de zelfmoord van mijn jongere broer. Ik raakte overspannen, raakte mijn werk kwijt, verloor mijn relatie - alles veranderde.
En toen kwam tantra op mijn pad, in eerste instantie om de liefde in mijn (nieuwe) relatie meer diepgang te geven. Niet vermoedend dat er meer was, heel veel meer.
Tantra is geen makkelijk pad. Ik kom mezelf nog regelmatig tegen, maak soms forse duikelingen, maar sta iedere keer weer op in de hoop weer iets verder te zijn gekomen. Ik moet nog veel groeien. In verbinding.
Wat tantra mij vooral geleerd heeft, is dat ik er helemaal mag zijn. Mijn zelfwaardering en zelfliefde zijn enorm toegenomen. Met als direct gevolg dat ik anders in de wereld sta: opener, zachter, minder in het ego, meer zonder oordeel.
Het geven van tantramassages en het leiden van tantraworkshops heeft mij de afgelopen jaren beduidend verder gebracht op het pad van de liefde.
Het mooiste vind ik het om te zien hoe mensen groeien en (vooral door anderen buiten hen om gestelde) grenzen loslaten, waarmee ze dichter bij hun eigen kern komen.
Dat gebeurt zowel één op één in een massage, als wanneer ik voor een groep sta en er getuige van ben hoe opeenvolgende oefeningen mensen geleidelijk verder brengen in hun overgave aan hun (eigen)liefde."

(Zie ook: Michael - overpeinzingen over tantra)


Waarom groeien in verbinding

Groeien in Verbinding is halverwege het eerste decennium van deze eeuw gestart met mijn toenmalige partner. Directe aanleiding waren onze ervaringen als deelnemers bij diverse tantratrainingen en als samenstellers van programma's voor oefengroepjes.
De ene tantraopleiding vonden wij te therapeutisch en te ver verwijderd van echte tantra; de andere was te beperkt door een dogmatische visie. Of ze waren juist weer nadrukkelijk gericht op seks en fun, terwijl iedere daadwerkelijke verbinding angstvallig uit de weg werd gegaan.
Wat wij later in onze eigen workshops merkten, was hoezeer wij haast onopgemerkt in staat waren bij anderen een groeiproces in gang te zetten.
En dat in voortdurende verbinding - in workshops en in tantrische (Kum-nye) massages en sessies.
Dat toe ik tegenwoordig alleen (kleine groepen) of met een assistente (grotere groepen).
Wat mijn doel is, zeg ik in mijn missie:

Ik wil jou laten groeien,
jou in liefde brengen
door je bewust te maken
van alles
wat jou belemmert te zijn
wie jij werkelijk bent,
je het leven laten ervaren
zonder de beperkingen van het ego,
zodat je meer in jouw kracht komt,
in overgave,
diep verbonden
met alles
en iedereen.


(meer over mijn missie? Klik hier)
Linoleumsnede van mijn neef Miguel Polling Zimmermann, getiteld 'La Fiera' (1987)
Agenda 2016

In Nederland
Jij en de ander - tantrisch (dieper) voelen - weekend-workshop in Hof van Axen, Witteveen (Drenthe) - twee keer: in het weekend van 23/25 september, en in dat van 2/4 december - boek en betaal je voor 15 juni (de september- workshop) en voor 1 september (de december-workshop), dan betaal je €50 minder. Combineer je deze workshop met die van 9/11 december, dan krijg je €50 korting op de totaalprijs.

Intimiteit in Verbinding (vernieuwde versie) - weekend-workshop in Hof van Axen, Witteveen (Drenthe) - 9/11 december - boek en betaal je voor 1 september, dan betaal je €50 minder. Combineer je deze workshop met die van 23/25 september of die van 2/4 december, dan krijg je €50 korting op de totaalprijs.


Op La Palma, Canarische eilanden
De-armoring privé-intensive - programma van twee weken voor (gelegenheids)stellen: m/v, m/m en v/v (max. één koppel). Data in overleg (locatie: La Palma, Canarische eilanden)

(Tantra)massage-intensive - programma van twee weken voor (gelegenheids)stellen: m/v, m/m en v/v (max. één koppel). Data in overleg (locatie: La Palma, Canarische eilanden)

Samen verder - of toch liever alleen? - programma van twee weken voor stellen: m/v, m/m en v/v (max. één koppel). Data in overleg (locatie: La Palma. Canarische eilanden)

Privé-tantraweek - voor min. één, max. twee personen. Data in overleg (locatie: La Palma, Canarische eilanden)

Privé-workshop: De Geheimen van Tantrische seks - 11-daagse workshop voor stellen: m/v, m/m en v/v (max. één koppel). Data in overleg (locatie: La Palma, Canarische eilanden)


Aanbod (alleen op afspraak)

Tantramassages
Kashmirische massage (€95)
Kum-nye tantrasessie (meditatie, tantra-yoga, massage) (€125)
Yoni-massage + healing (€30 extra; deze massage maakt deel uit van een Kum-nye tantrasessie)

In verband met mijn verblijf op La Palma, masseer ik alleen tijdens bezoeken aan Nederland/België. Massages worden gegeven bij jou thuis of op een door jou te regelen locatie.
Belangstelling? Mail zodat ik jou kan berichten als mijn reisschema bekend is. Reiskosten worden berekend in overleg (€0,20/km en €30 per uur reistijd).

• voor een massage 's avonds (na 17.00 uur), op feestdagen en in het weekend geldt een toeslag van €30 .
Andere activiteiten (informeer naar de mogelijkheden)
Liefdesritueel (vanaf €695/koppel)
Yoni/lingam-healing (vanaf €395)
• chat/e-mail-coaching/consult (vanaf €20/half uur chat/e-mail)
Voorwaarden
Voor alle groepsworkshops is er zo mogelijk vooraf een telefonisch intake-gesprek met alle deelnemers.
Het is aan iedere deelnemer om zijn/haar eigen grenzen te stellen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat mijn workshops (en massages) een veilige omgeving bieden voor (v)erkenning van die grenzen. Ik geef per oefening aan wat de grenzen zijn en zie erop toe dat deelnemers zich hieraan houden.
Tijdens workshops is er geen ruimte voor seksuele gemeenschap.
Voor stellen: je mag oefeningen doen met je vaste partner, maar ook (en vaak beter) met andere deelnemers. Je eigen partner is namelijk bekend en veilig en bevestigt dat wat je al weet. Andere deelnemers zijn nieuw, spannend en dagen je uit tot het nemen van onverwachte stappen. Als jij een oefening niet met een andere deelnemer wil doen, doet jouw partner dat ook niet.
Bovenstaande voorwaarden gelden niet voor privé-workshops (voor alleengaanden en stellen) op La Palma.
Annulerings-policy - Workshops
Bij annuleren van de workshop/training minstens zes weken voor aanvang, krijg je 100% (minus administratiekosten) van de betaling terug. Tussen de zes en vier weken is dat 75% (minus administratiekosten). Tussen de vier en twee weken is dat 50%. Daarna is teruggave niet meer mogelijk. Bij aanmelding binnen twee weken van de workshop is annuleren niet meer mogelijk en is bij annulering het gehele bedrag verschuldigd.
Ook bij tussentijds afbreken van de training vindt er geen restitutie plaats. In uitzonderlijke gevallen van overmacht kan hier in overleg van worden afgeweken. Zo is in sommige gevallen mogelijk dat een andere persoon jouw plaats inneemt. In alle gevallen wordt bij afmelding per persoon €75 administratiekosten berekend.

Lees ook de meest recente nieuwsbrief
Annulerings-policy-Massages
Bij afmeldingen minder dan 24 uur van te voren, is het totale bedrag verschuldigd en verwacht ik van je dat je het gehele bedrag z.s.m. overmaakt. Indien je in geval van overmacht op het allerlaatste moment de afspraak naar een andere datum verzet, dan ben je het gehele bedrag verschuldigd (graag direct over te maken), maar krijg je voor de nieuwe afspraak 50% korting.
Spirituele groei vind ik belangrijker dan geld. Minima wil ik niet uitsluiten.
Daarom: indien de door mij gehanteerde prijzen onoverkomelijke problemen veroorzaken, laat mij dat dan weten. Wellicht valt er iets te regelen.
Over mijn (privé)workshops

"Mijn ervaringen in La Palma.
Er was een diep verlangen in mij ,om te voelen en te ervaren wie ik in werkelijkheid echt ben. Ik wilde leven vanuit mijn hart en hoezeer ik ook mijn best deed ,ik kreeg het maar niet onder de knie.
Het werd hoog tijd dat ik mijn hart opnieuw leerde openen ...
Hoe zou ik de stilte op La Palma ervaren ? Het was een herkenning en een liefdevol thuiskomen . Confronterend en verzachtend tegelijkertijd.
Ik heb ervaren dat de stilte de meest zuiver vorm is, die ik ken en waarin je kunt thuiskomen . Zeker kwam ik mijzelf tegen en hoe........
Het was vaak eng ,deed pijn ,er was boosheid en enorm veel verdriet ..
Het was die oude "ik" ...op weg naar heling......en daar had ik veel voor over. Alles komt aan het licht in de stilte .En omdat ik al alles in mij heb ,zag ik ook die donkere kanten waarmee ik liever niet mee geconfronteerd werd.
Er was die veilige omgeving ,een warme deken van liefde en de zorgzame jij ,die me hier doorheen hebben geholpen ,samen met mijn schuchtere "zijn". Mijn oude "ik" smolt langzaam weg en ik begon met prille open bloeiende liefde voor mezelf en in mijn hart de wereld in te kijken .Omdat er niets meer te beoordelen viel.
Ik heb het plekje mogen ontdekken waar ik liefde en mijn ondeugendheid in had verstopt. Ik voel weer liefde ,vooral liefde voor mezelf...
Er was een moment van boosheid ,in eerste instantie wilde ik daar niet aan toegeven ,maar tegelijkertijd vond ik het zonde om dan de groei in verbinding te missen ...Ik wilde echt door -heen die pijn gaan ,het doorvoelen ,en het zeker niet groter maken ....
Achteraf gezien een mooie ontdekking ....De oefeningen en de gesprekken met jou boden me een enorme steun op momenten dat ik weer terugviel in de oude patronen en angsten.
Met hele kleine stapjes ontdek ik mijn nieuwe veerkracht en durf er heel trots op te zijn.
Er zullen zeker nog terugvallen komen op mijn mooie pad, toch weet ik nu, dat ik mezelf steeds opnieuw liefdevol mag omarmen. Ik voel weer levenskracht en de zin in het leven ..
Ik heb bij jou mezelf mogen zijn in al mijn facetten en juist daardoor heb ik mezelf kunnen terug vinden.
Het voelen opengaan van mijn hart tijdens de meditaties ,de wandelingen ,het autorijden , de gesprekken waren magisch ....hemels ...
Een mooier geschenk had ik mezelf nooit kunnen geven.
Leven in de kracht van de stilte, de liefde en de eenvoud is heling ! En dat heb ik mogen ervaren op dat prachtige eiland ,met jouw liefdevolle begeleiding ..
Namasté , liefs" (Sonja)

"Na een bijzonder liefdevolle en leerzame week op La Palma, ben ik weer thuis. Het woord 'thuis' heeft echter een geheel andere betekenis gekregen. Wat is thuis? Wanneer we in liefde leven, zijn we thuis bij onszelf. Vanuit dit gevoel kunnen wij ons overal ter wereld thuis voelen.
Het alleen reizen voelde voor mij niet eenzaam. Op de heenweg waren er nog wat spanningen maar de reis zelf was een feestje. Om deze overwinning te vieren, heb ik mezelf tijdens de vlucht op een heerlijk wijntje getrakteerd. Op de terugweg was er geen enkele spanning meer. Vervuld van binnenuit stond ik in mijn kracht. Ik wil meer. De wereld ligt open en als vrije ziel kan ik gaan en staan waar ik wil. Het zijn niet de omstandigheden die ons beperken. We beperken onszelf omdat we niet beseffen dat we gelijkwaardig zijn. We hebben allen evenveel recht op geluk en liefde. Die liefde mag stromen. Liefde kent geen beperkingen en geen oordelen. Deze worden ons aangeleerd. Ongeacht je leeftijd kun je op elk moment besluiten deze overtuigingen los te laten. Zonder oordeel en in volle overgave kun je volledig transformeren zodat je het liefdeswezen wat je werkelijk bent, kunt omarmen. Dat wat je uit'straalt' zul je terug ontvangen.
Al deze wijsheden waren al in mij aanwezig maar dankzij de prachtige week bij Michael Polling heb ik deze wijsheden in mezelf kunnen verankeren zodat ik ze in liefde en overgave kan leven. Michael liet mij kennismaken met mijn godinnenkracht. Menige vrouw doet zichzelf ernstig tekort. Nog altijd groeien wij op met het idee dat we dienstbaar en zorgzaam 'moeten' zijn. Dat we veel meer zijn, wordt vaak vergeten. We vergeten, beperken en kooien onszelf. Het is echter nooit te laat te ontdekken welke krachten er in ons aanwezig zijn. Na de mooie behandelingen en inzichtsgesprekken kwam ik letterlijk thuis bij mezelf." (An Akkermann, Inspirator/Life Coach/Auteur 'Rimpels op je ziel')

"- Eigenwaarde - zelfacceptatie vergroten.
Denk dat ik hier enorme stappen in heb gezet, getuige de volgende uitspraak:
'Kim, het heeft geen enkele zin nog langer van jezelf te walgen. Je bent liefde en hebt het recht naar het licht te groeien. Zodat je in de toekomst in de spiegel kunt kijken en jezelf volledig kan waarderen.'
Die spiegel is een heikel punt. Want dan gaat het om uiterlijkheden, en dat is waar je door je omgeving als eerste op wordt beoordeeld/veroordeeld (en die veroordelingen zijn een onderdeel van mij geworden). Door mezelf meer op karaktereigenschappen en kwaliteiten te richten lukt het mij beter mezelf te accepteren en waarderen. Mijn thema's zijn zowel in de gesprekken als in de praktijk ruimschot aan bod gekomen.
Waar het om draait is eigenliefde! Vanuit eigenliefde kun je goed voor jezelf zorgen. Vanuit liefde kun je jezelf en anderen leren vertrouwen. En vanuit vertrouwen kan je je grenzen ervaren, bewaken en eventueel verleggen." (Kim)

"We hebben beiden een persoonlijk heftig proces doorgemaakt, en ook het nodige samen ervaren. Inmiddels zijn we aan een nieuw leven begonnen en dat is na zoveel huwelijksjaren heel ontroerend, bevredigend en bemoedigend. Deze weken hebben veel meer opgebracht dan ik had durven hopen of dromen. De eerste stappen naar zelfacceptatie, eigenliefde, eigen kracht, seksuele kracht, er mogen zijn in al mijn aspecten, zijn gezet. Gelukkig hadden we veertien dagen geboekt: de eerste week had ik nodig om te onderzoeken, te voelen en contact te maken met intieme kanten in mijzelf die ik tot nu ontkend, veroordeeld of weggeduwd had. De tweede week ging om toelaten, bevrijden, beleven en overgave. Deze ervaring is een geschenk dat wij thuis nog dagelijks aan het uitpakken zijn. En we verwachten dat het uitpakken nooit meer ophoudt, want de bevrijding die door deze tantra-retraite in gang is gezet, heeft vele, onverwachte effecten. Die gaan over je hele functioneren als mens, over hoe (krachtig) je in het leven staat." (Marjon)

"Ik ben helemaal open en leer- en nieuwsgierig naar jou toe gereisd, samen met Marjon. Het is de reis geworden voor de rest van m'n leven. Mede door jouw sturing, soms bijsturing als ik tegenstuurde, ben ik er achter gekomen, dat ik meer op slot zat, dan dat ik dacht. Ik voel me nu helemaal vrij in mijn sexuele energie, mijn kracht, waardoor ik nu mezelf kan zijn en steeds meer zal zijn. HEERLIJK. Ook heb ik m'n stem ontdekt, door de heling van mijn keelchakra, ik adem nu pas goed. Ik ga verder zingend door het leven." (Wilfried)

"We kijken terug op een intensieve week en een bijzonder verblijf. Met genoegen en heimwee denken we terug aan je prachtige plek, waar we een week lang met tantra mochten kennismaken. Je initiatief en moed om deze plek mogelijk te maken inspireert ons. Dit alles en het prachtige eiland dragen wij mee in ons hart. (…) We kunnen nu op een zachtere manier met elkaar omgaan. De kum-nye massage brengt ons energie, verbinding, ontspanning en verstilling.
Jan: 'Voor mij wordt het daardoor minder doelgericht en vloeiender waardoor ik er beter in kan ontspannen en het beter kan verzamelen.'
Meera: 'Er is meer ruimte om te zakken vanuit de hartenergie naar de seksuele energie wat me opent naar mezelf en de ander." (Jan & Meera)

Mijn reden en doel was/is om meer en meer in m’n lichaam te komen en tegelijkertijd meer en meer in verbinding met m’n omgeving te zijn. Ik verwacht dan dat zulk een weekend daar een bijdrage aan levert en dat is goed gelukt.... al blijft het nu ook nog een in en uit gaande beweging. Verder heb ik meer gekregen dan verwacht.... meer helderheid (voelbaar en inzichtelijk) over onderliggende energetische uitwisseling en vooral hoe, wat en wanneer dat wel of juist niet binnen te laten. Prettig daarbij was dat ik voelde dat ik m’n eigen ritme kon volgen, dat daar ruimte voor was en ook dat ik die ruimte nam. Mijn algemene indruk van jou als begeleider.... .heldere uitleg van de oefeningen, gelukkig niet tè prekerig, kon me niet in alle woorden vinden maar die kon ik zowaar langs me heen laten gaan. Het weekend is een groot kado geweest welke nog steeds groter en groter lijkt te groeien." (Mirjam)

"Ik weet nu al, dat ik verkocht ben, ik heb m'n ziel verkocht, niet aan de duivel, maar aan mezelf. Ik heb zo'n wonderbaarlijk weekend gehad, met verrassingen, verdriet, woede, liefde vooral, veiligheid, vertrouwen dat de veiligheid van de onveiligheid weg is. M'n werk lukte niet echt. Ik merkte ook, dat ze me af en toe vreemd aankeken, ik raakte sommigen aan als het goed voelde. Dat zijn ze niet gewend, maar lieten het wel toe. Ik merk, dat ik nu OK ben.
M'n naam hoef je niet te veranderen, ik ga niet stiekem doen of me ervoor schamen, ook dat is veranderd. (...) Als dit op scholen onderwezen zou worden, zou de wereld er echt anders uitzien." (Wilfried)

"Ons leven is veranderd, onze relatie is veranderd. Zowel die van samen, als die met onszelf. Ik ben een heleboel oordelen kwijt, over mijzelf, over mijn lichaam, over de wereld en mijn medemensen. Ik voel me enorm bevrijd en ontsloten. Dat laatste woord moest ik even zoeken, maar dat is precies de juiste omschrijving.
Ik wist dat dit stuk heling nodig had, en dit weekend was een geweldig begin. En omdat het bij W. ook midden in de roos was, kunnen we ermee verder. Altijd heb ik me eenzaam gevoeld bij seks, ik wist dat het anders moest kunnen. Tantra stond al zo lang op mijn verlanglijstje, en nu ben ik overgelukkig." (Marjon)

"Ik heb het niet storend gevonden dat ik de training al eerder heb gedaan. Je bent een integere begeleider die mensen prikkelt en uitnodigt tot onderzoek naar hun grenzen en mogelijkheden." (Marc)

"Mijn groeiproces is al een aantal jaren geleden goed op gang gekomen door een paar mooie contacten die ik gehad heb. Door de workshops die ik eerder al bij jullie volgde, heeft dat proces een enorme boost gekregen en heb ik mezelf veel beter leren kennen. Maar door de Jaaropleiding is het echt wel in een stroomversnelling geraakt! En dat voelt heel goed! Ik kan veel dichter bij mezelf komen, kom ook veel meer voor mezelf op, durf veel meer dan vroeger. Verder zie ik mezelf veel liever dan vroeger. Tantra heeft mijn persoonlijkheid sterker gemaakt.
Ik heb al heel mijn leven mensen heel graag gezien en met veel geduld geholpen als het nodig was. Door tantra zie ik de mensen nog liever en op een andere (innige) manier. Ik kijk anders naar mensen nu." (Eric)

"Ik heb mezelf beter leren kennen en ik ben veel rustiger in mijn hoofd.
Het was vooraf erg spannend maar uiteindelijk zeker de moeite waard, ik voelde me erg welkom bij jullie. Mensen waar ik voorheen niet mee overweg kon bekijk ik nu met andere ogen, ieder mens heeft mooie kanten, ik hoop dat dit effect blijvend is.
De sfeer was helemaal top, ik had nooit gedacht dat ik me zomaar bloot zou geven aan mensen die ik nog geen dag ken. Dit werd mogelijk gemaakt door de goede begeleiding en de goede opbouw van het programma." (Marjolijn)

"Het was weer een bijzonder weekend met een mooie groep mensen, die elk afzonderlijk heel verschillend, apart, maar heel bijzonder waren. Het is mooi om te zien hoe de intimiteit wordt opgebouwd tussen mensen die je twee dagen voordien nog niet kende, stap voor stap, langzaam, ieder op zijn eigen tempo, waarbij iedereen z’n grenzen aangeeft, met zoveel respect en vertrouwen dat je elkaar aanziet als god en godin… Het is steeds weer ontspannend, helend, …. De aangepaste muziek, dans en meditatie maakte het geheel compleet. Het heelt je lichaam, ruimt blokkades op, doet je levensenergie weer volop stromen…" (Eric)

"Ik vond het een super-weekend! Het draait totaal niet om lust, maar ik lus er zeker wel meer van: Tantra.
Bij mij zijn de dingen in zoverre meer duidelijker geworden, echt letterlijk als figuurlijk: 'De Verbinding hebben met...', jezelf, met het vrouwelijke en het mannelijke in mijzelf. Met werk, zoals Maria dat in haar scriptie beschrijft als: 'Ik ben mijn werk'. Daar is waar het om gaat. Zoals jullie je site vernoemen: 'Groeien in Verbinding', daar ben ik ook naar aan het toe groeien, omdat het zo maar te zeggen.
Ik heb echt mijn mannelijke energie nodig om de dingen in mij meer neer te kunnen gaan zetten naar buiten toe. Dit heeft mijn acceptatie en waardering (voor) nodig in de verbinding met de vrouwelijke energie.
Ik voelde mij zo uitgelaten dit weekend, zo mijzelf, zo blij. Zo voel ik mij niet vaak, of althans, is er nog niet van gekomen in groepsverband.
Ik vond sommige stukjes heel confronterend, maar dan ook weer heel mooi en bijzonder. Ik heb er ook van genoten. Ik vond jullie als begeleiders heel erg fijn. Mooie combinatie zijn jullie. Julie waren echt goed betrokken vond ik. Ook de humor zat erin, heerlijk vind ik dit." (Carolien)

"Ik ging naar het weekend met de volgende doelen: bij mezelf blijven en meer in het hier en nu leven. Deze doelen heb ik ook 'gehaald', met name na het ademwerk op zondag voelde ik me op en top mezelf (vrolijk, krachtig, zelfverzekerd, luchtig) en dat is echt kicken! De wereld ging voor me open en ik heb deuren achter me dicht gedaan. Ook heb ik alles laten zijn wat er was en dat was heel leerzaam. Aan pijn ontkom ik niet en dat wil ik ook niet meer.
In mijn kracht blijven en loslaten zijn thema's die nu erg spelen in mijn dagelijks leven. Het is een weg met vallen en opstaan... Het weekend heb ik ervaren als 'thuiskomen' helemaal mezelf kunnen zijn bij mensen, die ook zichzelf zijn. Het was puur/zuiver, zonder bijbedoelingen. Mooi." (Celest)

"Het is bijna een week geleden dat ik me aangesloten heb bij een groep onbekende mensen, die samen deze workshop op een intense manier beleefd hebben, door jullie beiden geleid op een manier waar ik geen woorden voor kan vinden!!heb terug leren ervaren wat echte liefde is, men hart heeft zich terug helemaal geopend, kan dit nu beter uiten tov mijn familie, medemensen en vooral men vrouw aan wie ik met open hart eindelijk heb kunnen zeggen DAT IK NOG VEEL VAN HAAR HOU EN DAT IK VEEL SPIJT HEB DAT IK HAAR OOIT BEDROGEN HEB. bij het thuiskomen hebben we de ganse avond en nacht in mekaars armen doorgebracht en gehuild maar nu enkele dagen later geeft het me zoveeeeeel verlichting en begint het door te dringen dat je met jullie manier van leven lichter en bevrijd door het leven gaat (...) ik kijk uit naar een volgende aktiviteit in verbinding, want nu weet ik het zeker, dit doet me deugd, kom terug in evenwicht weet terug wat geven betekent, kan terug bewuster gaan leven en wil zeker op deze manier verder door het leven... dikke knuffel voor jullie beiden en de ganse groep... en weet je LIEFDE IS GROEIEN IN VERBINDING LIEFDE LIEFDE LIEFDE LIEFDE..." (Gerry)

"Ik was stomverbaasd toen ik merkte wat het verschil was als er wel Prana stroomde en wanneer niet, en wat dit doet met je lustgevoel. Zoals jullie weten heb ik 33 jaar massage-ervaring en heb 14 soorten massage geleerd in mijn leven. Geen van deze massages gaf me zo een compleet gevoel als deze welke ik bij jullie geleerd heb. Zo simpel, maar o zo doeltreffend. Zelfs nu (4 dagen later), voel ik nog de uitwerking van dit weekend." (Remke)

Een mail van een deelneemster aan de andere deelnemers van een workshop 'Intimiteit in verbinding':
Wat ik heb mogen ervaren in dit prachtige weekend:
• Ik heb weer prachtige mensen mogen ontmoeten en mogen luisteren naar hun bijzondere en soms heel indrukwekkende verhalen! Dat is voor mij toch iedere keer weer een cadeautje!
• Ik heb mijn hele lijf letterlijk bloot gegeven en hoe! WOW!
• Ik heb mijn schaamte voor mijn eigen lijf tegen het einde van het weekend volledig achter me kunnen laten
• Ik heb weer een stukje pijn verwerkt in het verlies van mijn moeder
• Ik ben mij meer bewust van het feit dat ik nog dichter bij mezelf kan blijven
• Het besef dat wanneer ik voel dat een ander weerstand bij mijn knuffelen voelt, dat dat mijn zekerheid niet hoeft aan te tasten
• Wanneer ik voel dat mijn veiligheid in het geding is, dat ik dan voor mezelf mag kiezen
• Ik heb mogen ervaren dat ik tijdens dit weekend al mijn remmingen los kon laten en wat voelde dat heerlijk en wat gaf me dat een vrijheid
• Ik heb tijdens de massage mogen ervaren dat ik niet bang hoef te zijn, dat ik het fout doe! Want wanneer ik het vanuit mijn hart blijf doen, dat het dan helemaal goed is
• Ik heb mij niet verontschuldigd voor wat er allemaal niet klopt aan mijn lijf (in mijn ogen), maar me gewoon laten zien dat dit is wat er is!
• Dat ik meerdere malen me uit balans heb gevoeld, maar dat ik het vermogen ook weer had om snel te herstellen
Ik heb niet de illusie dat al mijn issues nu allemaal verdwenen zijn als sneeuw voor de zon, maar ik ben zeker op een prachtige weg naar méér, veel méér! Dat wat ik nu heb ervaren, stimuleert mij zeker om deze weg verder te vervolgen. Ik ga ook zeker weer een manier vinden om dit gevoel van het weekend te continueren!
Ik wil jullie nogmaals bedanken voor jullie hartverwarmende knuffels, steun, gesprekken en wat al niet meer!!
Lieve prachtige mooie mensen, met een groet vanuit mijn hart, wens ik jullie alle liefde toe!" (Anke)

"De begeleiders straalden vertrouwen uit naar de deelnemers. Jullie namen ook de tijd voor moeilijke individuele thema's. Dat gaf mij een goed gevoel. (...)
Verder heb ik genoten van de diverse onderdelen, zoals dansen Het jezelf letterlijk bloot geven was voor mij moeilijk en goed. Vooral ook het aanraken daarna gaf een gevoel van onvoorwaardelijkheid.
Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie mij gegeven hebben en de mooie oefeningen en de opbouw van het weekend. Dat was goed." (Marja)

"Alles gebeurde zuiver en puur, met erg veel respect en vol liefde…., dit realiseerde ik me pas thuis na een paar dagen. Ik heb wel geleerd om mijn grenzen goed aan te geven en probeer dit thuis door te voeren (wat overigens al een conflict met [...] heeft opgeleverd), dit ervaar ik als zeer positief, want ik ben een echte pleaser. Dat conflict is alweer uitgepraat en ook dat ervaar ik als positief." (Petra)

"Ik ben als een sterk en gelukkig mens met veel liefde terug naar mijn harde wereld gegaan. Ik krijg veel lieve reacties terug op mijn aanpak. Alsof onze wangen kribbelen om een glimlach te toveren. Om eerlijk te zijn, had ik niet verwacht om veel nieuws te ervaren! Ik heb het reeds in de groep gezegd, ik ben hardleers (het moet mij even pijn doen om mij te breken om verder te kunnen). Dit is dus niet gebeurd deze keer. Maar wonder boven wonder, ik heb wel iets geleerd. Ik kan mij open stellen voor mensen die niet in mijn ideale plaatje passen. DAT IS EEN NIEUWE ERVARING.” (Christel)

"Ik vond het een fantastisch weekend vol met indrukken en ontmoetingen met anderen en met mezelf. (...) Door jullie openheid en kennis hebben jullie een sfeer gemaakt die het voor mij mogelijk maakte om mezelf over te geven en daardoor beter te leren kennen. Ik merk erg dat er om Tantra en sluier van vooroordelen hangt. Deze ben ik totaal niet tegen gekomen en ik heb enkel oprechte liefde gevoeld. Ik ben de geleerde lessen in praktijk aan het brengen en merk dat het veel meer een levenshouding is dan slaapkamertechnieken." (Jan Peter)

"Het effect is inderdaad nu nog steeds voelbaar.
Wat ik thuis tegenkwam en op de cursus even niet naar voren bracht was tijdens de meditatie, ..... dat ik een heel apart gevoel om me heen voelde een beetje kriebelig... staties.... gevoel om mijn hele lijf heen, bij het puntje van mijn neus eigenlijk overal maar niet bij mijn hoofd. Het was zo'n bijzonder gevoel dat ik mijn hoofd een paar keer heb gedraaid om het te laten doorstromen.
Thuis maandagmorgen, we waren al om 6 uur wakker en hebben zo tegen elkaar liggend gepraat tot 9 uur. Er gebeurde iets bijzonders, ik lag zo tegen Martin aan en zag paars/lila lichtflitsen, grote verfspetters die je ook wel op een verfdoek kunt gooien.
Het gevoel was heel heftig, er volgde een heel fijn samenzijn met een enorme explosie, ik huilde vreselijk, voelde alsof ik een klein meisje was, mijn hele lijf was gloeiend warm, bijna zweterig.
Ik heb me daarna opnieuw of misschien wel eigenlijk voor het eerst aan Martin verbonden en al mijn liefde en vertrouwen aan hem gegeven en dat terwijl we eigenlijk al 30 jaar getrouwd zijn. Het kwam uit het diepste van mijn lichaam: een gevoel van verbonden zijn met deze man.
Ook vanmorgen gebeurde het weer, mijn hele lijf heeft zo nu en dan schokjes, samentrekking van spieren, ik schrok er een beetje van, een gevoel wat ik niet kende, het voelen stromen. En ook de yoni die steeds aandacht vraagt, is een soort bevrijding." (Famke)

"Ik werd geconfronteerd met de mannelijke jager en de vrouwelijke verleidster. Later begon ik te zien dat het mijn projectie was en zag ik bij dezelfde taferelen slechts een man en vrouw die plezier beleefden en genoten van het moment dat ze samen deelden; los van verwachting, doel en lust. Bewijs voor mij was daarmee geleverd…. genieten van liefde (los van lust en bezit) bestaat echt!" (Ivo)

"Wat ik in het afsluitend rondje al aan gaf, heeft het mij veel gebracht en de liefde die ik voelde, is daarna nog meer geïntensiveerd. Ik groei aan mensen. Door de intimiteit, verbinding en openheid die er ontstond, middels oefeningen en sfeer, is er veel uitgewisseld. Onthechtingsproces is nog steeds aan de gang en integreert de groei.
Heb me veilig gevoeld, me verbonden gevoeld met mezelf en daarvan genoten. Mijn verwachting, dat een vol programma me weg zou trekken bij mezelf, is niet uitgekomen.
Ik vind de opbouw en de afwisseling van oefeningen van (meestal) hoge kwaliteit, zorgvuldig gekozen. Fijne muzikale ondersteuning.
(...) Vond de rituelen erg fijn en diep binnen komen.
(...) Ik ben dankbaar dat ik mee mocht doen en dat jullie je inspannen om zoiets moois neer te zetten en door willen geven. Prachtig om mensen te openen en naar liefde te leiden." (Maria)

"Ik ben een controlefreak en wil steeds zelf de grenzen bepalen, maar ik sta nu nog versteld wat jullie bij me hebben losgekregen, zo mooi, ingrijpend en intens na één weekend. Liet ik dit toe? Neen, niet bewust en toch gebeurde het. Voelde me steeds vrijer worden naargelang de sessie evolueerde: geen ‘moeten’, ‘kan dat’ of rationele overwegingen beheersten mijn geest, maar het vrij zijn, mogen voelen en weten dat het goed is. Wat een openbaring als je weet dat in het verleden dikwijls anderen bepaalden wat goed voor me was. Mezelf graag mogen zien en tonen wie jij echt bent zonder opgelegde regels of angst, en één worden met de hechte groep, wist niet dat dit mogelijk was of mocht. Ik ben nog steeds aan het nagenieten en voel bewuster en frequenter liefdesenergie stromen door mijn lichaam.
Onbetwistbaar een krachtig signaal naar mij toe betreffende verrijking van geest en lichaam, de essentie van het zijn, het leren loslaten en die sfeer mogen proeven met zulke twee begeleiders, gewoonweg subliem." (Isabelle)
Over mijn tantramassages

"...dat is nu precies waar het om gaat, dat alles mocht zijn zoals het was, dat het ok is en dat het een andere keer weer anders is. In het nu dus zonder verwachting en dat mag ik leren. Ik voel mijn hart opengaan in dankbaarheid en het gaat stromen.
Ik vond het bijzonder dat jij gewoon voor me ging! Zomaar! Zonder vraag......mooi.
De dag zelf was ik na de massage super helder, wakker, fijn! De volgende dag had ik een workshop, ik heb getekend met zo'n intensiteit alsof mijn leven er vanaf hing en kon daarin mijn mixed emoties kwijt. 's Avonds had ik dans en ik voelde me zoooo vrij!! op de dansvloer, super. Dank je wel!! Door jou voel ik me vrijer in mijn lijf, het maakt niet meer uit, daar gaat het niet om... Verder schoot ik de dagen erna van de ene in de andere emotie, alle kanten in. Mooie verbinding gehad en ook het gemis gevoeld. Zooo koud gehad, en heftige kramp. Voel meer pijn in mijn lijf maar voel me ook bevrijd van schaamte voor mijn lijf. Mag er allebei meer zijn.
Ik moet wennen aan een andere soort energie bv dat het alleen om mij gaat, ik vond het fijn dat ik me kon overgeven maar miste door mijn directheid wel spanning en sensualiteit en in hoeverre ik zo goed kon voelen." (Nathalie)

"Het is alweer even geleden dat ik langs mocht komen in dat bosrijke paradijs van je. Ik heb zonder enig verzet de dingen maar eens laten zijn. Kan niet goed benoemen wat er anders is en toch voel ik dat er iets in beweging is gekomen. Meer lucht. Meer met een gevoel dat wat er ook is, het is wel goed. M'n hoofd voelt lichter en vrijer.
De massage was heel bijzonder. Ik had niet heel goed nagedacht over wat me te wachten stond. Ik was geraakt door de teksten die jullie op de site hebben staan. Het voelde daarom OK. De ervaring was nog veel mooier dan ik me in alle vaagheid had voorgesteld. De plek midden in het bos, de zonnestralen die binnenkwamen, de vertrouwdheid die er direct was en de warmte en tederheid waarin ik mij mocht wentelen. De plotselinge pijn die naar boven kwam. Die ik telkens heb weggestopt maar die zich niet laat wegstoppen. Hij dwarrelt nu om me heen maar heb er eigenlijk niet heel veel last van, raar genoeg.
Michael, ik wil je bedanken voor deze mooie ervaring en voor je aandacht en aanraking. Begrijp nu pas hoe het voelt om in verbinding te staan met wie Ik ben. Heb zoveel naar buiten gekeken en beredeneerd, maar dat is niet waar het antwoord ligt. Soms denk ik dat als in de stilte - zonder het kabaal van woorden - het goed voelt, dan ligt daar de zuivere verbinding." (Monique)

"Het was echt overweldigend, bijzonder en voelde ook zo vertrouwd dat ik het allemaal over me heen liet komen samen met jou.
Nu snap ik wat Tantra betekent. De verbinding van de energieën was heel mooi. Ik was er wel en toch ook weer niet. De energie stroomt nu nog door mijn hele lichaam, voel me ook lichter van binnen. Van top tot teen tintelt het nog en ik neem ook de momenten dat ik het zeer sterk voel goed in mij op. (…)
Begrijp nu wat die verbinding betekent, ik voelde die heel sterk, en voel de kracht daarvan nog steeds in mijn lichaam. Wil hier zeker verder mee.
Nu ik dit aan het typen ben voel ik heel veel warmte rondom mijn hart. Ze zeiden op mijn werk 'wat is er gebeurd?', ik keek anders uit mijn ogen.
Ik weet wel hoe dat komt...
Michael, super en fijn dat ik dit samen met jou heb mogen beleven voor mijn eerste tantra ervaring, ik had geen verwachtingen maar ben blij dat ik deze stap heb gezet." (Petra)

"Mijn lichaam was vannacht als een 'krachtcentrale'.
Wakker heb ik de kracht/de energie doorvoeld.
Ik ben er stil van.
Nooit eerder zo iets gevoeld.
Voel me diep in mezelf.
Ontroerd."
(Ingeborg)

"Ik heb de massage als heel bevrijdend ervaren, dat gevoel was er gelijk al en dat voelt nog steeds zo. Bevrijd en in de verwondering. Dat ik dit heb durven ervaren en me er aan over heb kunnen overgeven ... dat had ik niet verwacht. Dat de beelden en herinneringen veelal los bleken te zijn van het nu, de overtuigingen, de pijn en de angst uit mijn kindertijd .... de lading is eraf.
Ik voel me veel vrijer in mijn eigen lichaam en in contact met mezelf, minder in het oordeel (afkeuring) naar mezelf, veel zachter en in verbinding. Ik vind het lastig er woorden aan te geven, het voelt heel veilig en warm, krachtig en veel meer in het hier en nu. Ik kan de energie in mijn lichaam voelen, als ik mediteer kan ik er heel makkelijk mee in contact komen, als ik er bewust mee bezig ben, begint het gelijk te stromen. Mijn hartenergie, liefde, het is voelbaar en in beweging. Het voelt letterlijk alsof er veel van me af is gevallen, dat geeft ruimte om er gewoon te zijn en nieuwsgierigheid, om meer over mezelf te ontdekken.
In contact met anderen is ook een verandering voelbaar, meer zachtheid en een andere manier van verbinden. Ook weer lastig in woorden te gieten, gewoon heel prettig." (W.)

"As for the massage. Where to begin?
I think it is the first time I had any glimpse of what tantra is about. I finally understood being so much in the moment that boundaries, expectations, attachments and ego all fall away. I saw what it means to act from the soul and from universal love, and what that means when two people work together in this way. This is only the edge of it, the picture is still not clear to me, there is much more for me to see and understand.
(...) and stayed buzzing for days afterwards. Huge amount of energy from my feet up through to my hands. Never had that after a massage before.
Slept well for the first time in months and months as well.
I went back to Cologne last week for a massage there. I was bored. Climaxes alone are not enough when the mind, body, soul connection is not there. I am astonished at the reaction, as I would never have thought I would get bored!!! I was missing a bigger picture there, I only understood this in the last few days. Can't place words on it yet."(Sally)

"Ik vond het een aparte ervaring, nieuw voor mij, en boeiend wat de uitleg en doelstellingen van tantra betrof. Erg prettig om deze massage te ervaren, ook door jou. Wat ik al zei, ik vind het best prettig aangeraakt, gestreeld en gemasseerd te worden door een man.
’s Middags voelde ik me erg energiek, of dat echt door de massage kwam of dat het min of meer toevallig was, kan ik niet zeggen; jij zult vast zeker weten dat het door jou kwam." (Ids)

"Pfoe, het heeft wel weer effect gehad gisteren. Ben eigenlijk heel ontspannen en dat kan erg fijn zijn, ware het niet dat ik mijn vermoeidheid van de laatste 2 maanden wel heel erg voel. Loop verder de hele dag al te geeuwen, want wat heb ik een slaap. Ach, er kwam ook wel van alles los. Het heeft me best veel gedaan dat ik zo ga shaken en/of huilen als ik zo liefdevol wordt vastgehouden. De tranen komen nu weer boven als ik deze woorden intik. Je bent een bijzonder mens en wat mooi dat ik in contact met je ben gekomen." (Em)

Het voelt nog steeds alsof er deuren zijn geopend. Heel krachtige energie, nu iets rustiger dan gisteren, wat een krachtige gevoelens. Ik kan er rustig bij zijn. Dank je wel dat we in verbinding die deuren hebben kunnen openen. Het voelt warm en krachtig van binnen. En er is een verlangen om dat even naar je te uiten. Bijzonder werk wat je doet." (J.)

"Ik vond de massage verrassend en fijn. (...) ik voelde af en toe golven energie omhoog door mijn lijf gaan. Maar je merkte ook wel dat ik erg geraakt werd, tenminste mijn lichaam reageert dan alsof het niet veilig is. En daar had ik tijdens de massage ook wel ‘last’ van. Er was mijns inziens afwisselend overgave en angst... Af en toe schrok ik wel van die koude en harde prikkelingen. Ik weet niet of dat helemaal mijn ding is. (...) Ondanks dat ik me wel durfde te laten gaan (soms sta ik wat dat betreft nog wel versteld van mezelf, je moest eens weten hoe moeilijk dat voor mij geweest is) voelde ik toch ook soms angst: “hij vindt me vast lelijk, of heeft een afkeer van me”. Dat heeft niets met jou te maken, weet ik dan ook wel, het is gewoon hoe het voor mij geweest is..." (Sara)

"Wel benieuwd
warm ontvangen
meteen vertrouwd
nooit beleefd
sterk verbonden
erg bewogen
altijd genoten
juist bevlogen
immens gevoeld
erg geboeid
licht zwevend
intens levend
alles stromend
diep geraakt
echt thuis gekomen...
Michael, heel erg bedankt voor je aandacht, liefde, respect, compassie!
Het is niet met woorden te beschrijven...
Je hebt mij een hele grote stap laten zetten op mijn pad om mijzelf te leren kennen, mijn grenzen te verruimen, vrij te zijn en tegelijk verbonden (met de hele wereld, zo voel ik het nu!).
Het heeft zoveel op gang gebracht... ik ben nog aan het 'nazweven'." (Elly)

“Je hebt me diep diep diep geraakt. Dat gebeurde vandaag wel 100 keer. En ik laat het steeds weer opnieuw gebeuren. Diep onder de indruk. Een gevoel dat ik wil huilen maar het zit het huilen voorbij....of het komt nog.
Het is een herkenning een spiegel een thuiskomen....jouw overgave jouw toewijding onverdeelde aandacht onvoorwaardelijke liefde de integriteit het waarlijke respect. Zoals jij mij volgde....mijn grenzen liet aangeven.
Mijn lichaam voelt aangeraakt vanuit liefde zo puur zo ontroerend. Aangeraakt met niets er tussen. Zoveel compassie zo in contact steeds weer opnieuw. En je bleef me maar aanraken. Het gevoel dat ik er mag zijn. (…)
Wat jij doet is onbetaalbaar. Ik voel zoveel dankbaarheid. Ik voel ook dat ik nog zoveel aangeraakt wil worden op deze manier. Het is zo helend.. héhé moet nu eindelijk huilen ......
Jouw man-zijn - zo onbeschrijfelijk mooi je helemaal kunnen geven je hartstocht je gepassioneerdheid warmbloedig zoals jij zo mooi omschreef.
Er is zoveel vertrouwen en vrijheid.
Voel ook zoveel liefde naar het gebeuren toe.
Ik was totaal verrast het was mijn stoutste droom mijn liefste wens en mijn grootste verlangen.
Maar vooral de toewijding is iets wat ik niet eerder bij een ander heb meegemaakt en wat ik wel herken in mezelf. (…) Het was een soort van aangename shock die zich langzaam nu ontwart.” (Maria)

"Wij willen jullie nog heel hartelijk bedanken voor de heerlijke energetische en liefdevolle tantra massage die wij van jullie mochten ontvangen.

We zijn nu al weer enkele dagen verder en het is hier nog het gesprek van de dag.
Wij zijn al 35 jaar samen dus het was voor ons een hele grote stap; ik heb het bv. zelf heel lang als "sex" gezien en dat deed je niet met anderen.
Maar het is voor ons eigenlijk onbeschrijfelijk geweest: zo veilig en vertrouwd voelde het voor ons aan en de energie mocht ook rijkelijk stromen alsof we in de zevende hemel beland waren.......
soms was ik ook voor mijn gevoel helemaal 'weg'; zo'n energetische verbinding met iemand die je nog nooit hebt gezien konden wij ons ook niet voorstellen maar we waren er gewoon klaar voor om dit te mogen ontvangen.
Het heeft bij Cor emotioneel ook heel veel los gemaakt.
Ik zei na afloop nog: dit durf ik tegen niemand te vertellen (ohh ik viel weer terug in mijn oude regeltjes) maar inmiddels heb ik het al aan verschillende mensen verteld en ze reageerden toch niet zo raar als ik had verwacht.
Nogmaals bedankt en wat ons betreft komt er nog een volgende keer." (Cor en Anita)

"Wat heeft de massage veel in beweging gebracht...
... ik voelde tijdens de massage dat het stukje waarin ik nog niet thuis ben in mezelf de verbinding tussen hart en sexuele energie letterlijk en figuurlijk aangeraakt werd...
ik kon het voelen waarnemen.... het mocht er zijn... da's al heel wat... er was verdriet er waren oude patronen... van alles.... ik kon er nog niet in daarvoor was het nog niet veilig genoeg (hihi te spannend :-) maar dat komt ongetwijfeld nog wel... Ik voel dat het beweegt in mij... voel ook letterlijk mijn buik meer....
dat mijn buik "levender" wordt meer gaat vertellen haar kwetsbaarheid durft te laten zien me vertelt wat ik eerder niet horen kon... zachtjes en subtiel nog...
en dat ik het hoor en zelfs ook stem geef.... (zelfs met zingen maandagavond voelde ik meer ruimte in mijn buik) voel en benoem mijn kwetsbaarheid en wat ik nodig heb.... al voelt dat heel eng... ik doe het wel... met het JA zeggen tegen ontvangen van de massage lijkt het wel of ik JA tegen mijn hele Zijn heb gezegd...
En dat is allesomvattend... in alle contacten mijn kids mijn werk zelfs...
Pfff Michael ik had niet verwacht dat het zo'n impact zou hebben zo zou doorwerken... ik denk dat ik er gewoon helemaal klaar voor was....
Ik voel ook dat dit nog maar een begin is......
Naar iets in mezelf openen waar ik tot nu toe niet bij kon...
Van sexualiteit op een spirituele manier beleven... als dat wat het in wezen ook is: Levensenergie!
En ook naar op een andere manier in een relatie staan... ook daarin opent het deuren in mij...
Kortom mijn eerste tantrische ervaring was pure rijkdom!
Ik begrijp nu de naam van jouw praktijk "groeien in verbinding" helemaal!
Ik krijg ook vragen bv of ik niet bang ben dat ik verliefd op je word. Of me verlies in "verlangen"...
Een jaar geleden was ik daar wellicht bang voor geweest maar inmiddels weet ik dat het om universele Liefde gaat die oneindig is. En verliefdheid wel... ik weet niet meer zo goed wat dat is... zoals ik verliefd was in het verleden had dat weinig met de ander te maken was het slechts een projectie van mijn eigen onbewuste verlangen op de ander...
En dat je bewust worden van die onbewuste verlangens etc. geeft zo oneindig veel ruimte in het contact met de ander... het wordt veel puurder zuiverder en onvoorwaardelijker..." (Karin)

"Wat een mooie sessie heb ik van je gehad, de tijd bleef even stil staan. Het was warm liefdevol en veilig, voelde de energiestromen en kon me heel makkelijk met je verbinden, de hartsenergie stroomde rijkelijk mede dank zij jouw zijn, wie je bent.
Was een warm badje waarin ik me heerlijk kon wentelen, zeker voor herhaling vatbaar. (...)
Werd er wel een beetje emotioneel van en eigenlijk nu ook nog wel, tantra brengt me zoveel dichter bij mezelf en mijn emoties.
Ik denk dat dat voornamelijk komt omdat ik die verbondenheid zo mooi en waardevol vind, jij hebt daar weer een stukje in bijgedragen. Dank je wel daarvoor." (Jeanne)

"Ik ben vandaag aan het bijkomen van de geweldige tantrische massage die je me gegeven hebt. Gedachten en gevoelens komen en gaan. Ik voel me heerlijk.
Ik denk aan de manier waarop je me de tijd hebt gegeven om aan de situatie en omgeving te wennen. Ik denk ook aan de de verassende effecten die me alert hielden. De opbouw en de structuur van je massage maakt dat ik nu een geweldige nieuwe ervaring heb.
Ik heb de energie mogen voelen hoe die zich door mijn lichaam verspreidde. Super! Ik had erover gelezen maar nu mocht ik het zelf ervaren.
Bedankt Michael!" (Michelle)

Enkele gedichten

tantra gaat over...

tantra gaat over hechten
en weer onthechten

tantra gaat over intimiteit
over jezelf openen tegenover jezelf
en tegenover de ander
over jezelf liefhebben
over zijn – gewoon (laten) zijn

tantra gaat over leven in het nu
leven in het hier

tantra gaat over levensenergie
het laten stromen van die energie
over de balans tussen yin en yang
tussen mannelijk en vrouwelijk

tantra gaat over geven
ontvangen
binnen laten komen
overgave
het zijn zonder oordelen
zonder ego

tantra gaat over 'ja' zeggen
over volledig in het leven staan
over het toelaten van extase
maar ook van de pijn

tantra gaat over jou en mij
over ons, samengesmolten
één geworden

tantra gaat over liefde
onvoorwaardelijke liefde

tantra gaat over groeien
over verbinding
over groeien in verbinding

(2008/2010)


doen:
ik wil zijn in liefde
ik wil geven in liefde
ik wil ontvangen in liefde
ik wil stromen in liefde


zijn:
ik ben liefde
ik geef liefde
ik ontvang liefde
ik stroom liefde

(2008/2011)
Vertrouwen en overgave

Die twee hebben alles met elkaar te maken.
Zonder vertrouwen geen overgave.
En is het vertrouwen eenmaal weg,
dan is het razendmoeilijk die weer opnieuw te verkrijgen.
En toch is het zo, zo enorm belangrijk om daar weer te geraken.

In eerste instantie gaat het om vertrouwen in jouzelf.
Overgave aan wie jij bent.
Pas dan, en soms veel later,
gaat het om vertrouwen in de ander,
om overgave aan de ander.

En daarin ben je kwetsbaar,
zo kwetsbaar,
maar ook zo mooi - als het lukt,
zo overweldigend puur.

Als het angst is, die jou tegenhoudt,
kijk dan naar het waarom van die angst.
Is die terecht? Is die 'oud'?
Heeft die nog wel te maken met de situatie waarin jij je nu bevindt?

Weet dat als je die angst overwint,
als je eraan voorbij gaat,
eraan voorbij durft te gaan,
dat dan het 'echte' leven jou opwacht,
het 'leven' voorbij het 'overleven',
het leven in al haar facetten,
in al haar schoonheid.

En met het leven komt de liefde,
die voor jouzelf,
die voor de ander.
In vertrouwen,
in overgave.

(2014)